Trójdźwięki - to inaczej trzy dźwięki ułożone w odległości tercji. Tercja jest to odległość pomiędzy trzema kolejnymi stopniami gamy. Istnieje wiele rodzajów trójdźwięków. Podstawowe trójdźwięki:

 

Durowy – zbudowany z tercji wielkiej 3w i tercji małej 3m (nastrój wesoły)

 

Mollowy - zbudowany z tercji małej 3m i tercji wielkiej 3w (nastrój smutny)